Norges største selvstendige rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk
Nyhet

ECT er nå en del av Norconsult

Bygg

Markedsområde bygg leverer rådgivende ingeniørtjenester innenfor bygg, industri, lysdesign og energi.

Infrastruktur

Infrastruktur leverer rådgivende ingeniørtjenester innenfor jernbane, sporvei, vei, lysdesign og energi.

ECT er nå en del av Norconsult

Høsten 2019 ble rådgivningsselskapet ECT en del av Norconsult. Oppkjøpet bidrar til å styrke Norconsult som Norges største og ledende tverrfaglige rådgiverselskap.
ECT er nå en del av Norconsult