/prosjekter/rombak-krysningsspor/

Rombak kryssningsspor

September 2015 ble de to nye kryssingssporene på Rombak og Bjønfjell åpnet. Med dette er kapasiteten på Ofotbanen økt med 30 %.

/prosjekter/intercity-venjar-langset-og-kleverud-soerli/

InterCity, Venjar - Langset og Kleverud - Sørli

Utbyggingen er en del av satsningen i Nasjonal transportplan for 2014 til 2023 for en målrettet utbygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Hamar, som etter planen skal stå ferdig i 2024. Når utbyggingen er ferdig vil reisetiden fra Oslo til Hamar bli på i underkant av én time.

/prosjekter/follobaneprosjektet/

Follobanen, Innføring Oslo S

Follobanen tilrettelegger for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog.