}

Automatisering

IKT-anleggene i prosjektene blir mer og mer kompliserte, og ECT AS har flere dyktige medarbeidere som ivaretar disse installasjonene i tråd med oppdragsgivers ønske. ECT bistår med råd i valg av løsninger, både når det gjelder utstyr og kablingsstruktur. Råd gis med basis i gjeldende forskrifter og normer.

I tillegg til prosjektering av strukturerte kablingssystemer prosjekterer vi også følgende anlegg:
•         Porttelefonanlegg
•         Alarm og signalanlegg, innbrudd – adgangskontroll – ITV
•         Audiovisuelle anlegg
•         Teleslyngeanlegg
•         BUS-systemer