}

BIM og Digitalisering

BIM innebærer at hele bygget med tilhørende tekniske installasjoner simuleres i 3D, samt at hvert enkelt objekt får tildelt essensiell informasjon som entydig beskriver objektets egenskaper og kvaliteter. BIM effektiviserer arbeidet på byggeplass ved å begrense feil og sikre informasjonsflyt slik at fremdriftsplaner og kostnadsrammer overholdes. I et BIM-prosjekt digitaliseres all informasjon som benyttes på arbeidstegninger, mengdelister og videre i FDVU. Alle involverte aktører, både prosjekterende, entreprenører, leverandører og byggherre benytter BIM-modellen for å koordinere sine arbeider både under oppføring og i driftsperioden. ECT har kompetansen som kreves og benytter til enhver tid den mest egnede programvaren for utarbeidelse av BIM-modeller i henhold til buildingSMART.