}

Energi

ECT jobber i prosjekter der vi er bindeleddet opp mot Netteiere og andre eiere av forsyningsanleggs. Vi har god erfaring med å bistå utbygger som skal tilkoble seg til Netteiere sine anlegg og omregulering ved store bygge prosjekter. For utbyggere gir vi rådgivning og prosjekterings tjenester ved omlegging av eksisterende anlegg. Vi tilrettelegger forsyning til prosjektene slik at utbygger får en kostnadsoptimal utnyttelse av løsningene.