}

Reservekraft

ECT AS har lang og bred erfaring i prosjektering av både reserve- og nødstrøms anlegg. Disse kan bestå av dieselaggregater eller UPS-anlegg i fellesskap eller hver for seg. Det kan være en enkel UPS for en liten server, eller store redundante løsninger i mer kompliserte anlegg. Et reservestrøms anlegg er en forsikring for at driftskritiske anlegg ikke stopper opp ved nettutfall.