Møt Anna fra ECT skolen

- Jeg har studert Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU i 5 år, og tok master innen elektrisk modellering av solceller i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE).

I 2012 var jeg på utveksling i USA og studerte ved University of Minnesota. Der tok jeg ledelses- og forretningsfag, noe jeg syns er en kjempespennende og verdifull kombinasjon sammen med sivilingeniørstudiene.

Jeg søkte jobb i ECT fordi ECT-skolen blant studentmassen er et anerkjent program for nyutdannede. Jeg jobber i dag med elkraft for jernbane på flere av InterCity-prosjektene. Jeg har fått være med på mye spennende, som befaringer og prosjekteringsmøter, og har fått jobbe i flere prosjekteringsfaser. Jeg er veldig takknemlig for å ha kommet inn i et arbeidsmiljø der jeg raskt har blitt tildelt ansvar, får arbeidsoppgaver som er utfordrende og som svarer til mine interesser. ECT er et voksende firma med gode karrieremuligheter både for leder- og fagutvikling. I ECT heter det at «vi gjør andre gode», noe jeg mener gjenspeiler en arbeidskultur der vi også gjør hverandre som kollegaer gode.