Møt Sandra fra ECT skolen

- Jeg har en mastergrad i energi og miljø fra NTNU med spesialisering i energianalyse og planlegging, og skrev masteroppgaven «Planlegging og drift av mikronett». Oppgaven hadde fokus på mikronett og integrasjon av distribuert produksjon, smarte nett

Etter bedriftspresentasjon og påfølgende speedintervju lærte jeg mer om hvilken type bedrift ECT er, samt hvilke karrieremuligheter man har. Jeg valgte å søke jobb hos ECT på grunn av at bedriftens kjerneområder innen energi og elkraft var relevant for min utdanning, men også fordi ECT har en stor satsning på nyutdannede gjennom ECT-skolen.

I august 2015 var vi fire nyansatte som begynte på ECT-skolen. Her har vi fått veldig god opplæring og oppfølging med hver vår mentor. Vi jobber i hvert vårt prosjekt, men sitter sammen i åpent landskap, slik at vi kan samarbeide, spørre og lære av hverandre. ECT-skolen består av forskjellige kurs og faglig opplæring, men vi jobber aller mest i prosjekt. Jeg jobber nå med jernbaneprosjektet Follobanen, med planlegging og prosjektering innen fagområdene lavspent, høyspent og kontaktledning.