Søkerrekord for ECT AS og vårt traineeprogram i ECT skolen!

Vi i ECT anser nyutdannede som fremtidens kompetanse og ledere i ECT, og satser stort på denne målgruppen og ECT skolen.

I år har vi doblet antall søkere på stillinger tilegnede nyutdannede, og har ved søknadsfristens utløp mottatt 160 søknader. Dette er svært positivt og mye for et firma som ECT AS hvor vi gjennom organisk vekst siden oppstart har beveget oss fra å være en mindre kjernebedrift til å nærme oss 100 ansatte ved begynnelsen av neste år.

Etter gjennomgang av søknadene vil aktuelle kandidater bli innkalt til intervjudag i desember 2016.

Vi er svært stolte av at så mange ønsker å jobbe hos oss og i ECT, og at vi fortsetter å vokse videre!