ECT AS ble sertifisert iht ISO 9001 og 14001 i juni 2012.

ECT AS ble sertifisert iht ISO 9001 og 14001 i juni 2012. Vi har hele tiden jobbet aktivt med å tilpasse vårt Ledelsessystem mot vår organisasjon og prosjekteringsarbeid. I tillegg har vi jobbet aktivt for å få implementert Ledelsessystemet mot alle ansatte. Det har vært gjennomført 8-10 interne revisjoner hvert år siden vi ble sertifisert. Kvalitetsansvarlig følger opp nye prosjekter tett, samt at alle prosjekt gjennomfører oppstartsmøter. Kvalitetsansvarlig og Controller er med på oppstartsmøter på større prosjekter.

Det har vært en merkbar nedgang på observasjoner i interne revisjoner. Noe som igjen tyder på at vårt Ledelsessystem har blitt implementert og forståelsen for systemet er økt via tettere oppfølging av prosjekt og oppstartsmøter.