Elektroteknisk rådgiver ECT AS vokser videre - mot 30-års jubileet i 2018

Vi gleder oss over et tilbakelagt 2016 med oppnåelse av våre vekstmål og dertil hørende gode økonomiske resultater.

Vi gleder oss over et tilbakelagt 2016 med oppnåelse av våre vekstmål og dertil hørende gode økonomiske resultater. Tallene viser at våre kunderelasjoner også i 2016 har verdsatt våre elektrotekniske rådgivningstjenester innen markedsområdene bygg, og infrastruktur, sier Dag Otto Winnæss, daglig leder i ECT AS.  Selskapets totale driftsinntekter endte på drøye 125 millioner kroner i 2016, opp fra ca. 109 millioner i 2015 samtidig som ECT fortsatt holder en meget god resultatmargin godt over bransjesnittet og har en egenkapitalandel på over 50 %.  Således synes vi det nok en gang er absolutt fortjent med bonusutbetalinger til ansatte som har æren for gode faglige- og økonomiske resultater sier Winnæss.

 

2016 har vært et omstillingsår for ECT hvor vi restrukturerte organisasjonen for å være enda bedre rustet for nye oppgaver og vekst de neste årene. En konsekvens av restruktureringen er at vi har formalisert den faglige interne kompetansehevingen i ECT i 9 fagforums-grupper sier Winnæss. Disse gruppene holder regelmessig fagmøter samtidig som vi i tillegg videreutvikler ECT skolen som har eksistert siden 2005 og primært er for nyutdannede. De nyutdannede setter stor pris på å være en del av ECT skolen i ca. 10 måneder hvor de jobber i ulike prosjekt med en oppnevnt personlig mentor samtidig som de får grundig innføring i ECT ledelsessystemer.

ECT skolen tilbyr også mer generell kompetanseutvikling for våre ansatte både ved hjelp av interne, og eksterne ressurser, noe som er helt nødvendig for at vi fortsatt skal tilby våre kunder faglig oppdatert elektroteknisk rådgiverkompetanse.

 

Sunn balansert organisk vekst med økonomiske resultater som står i forhold er fortsatt en del av ECT langsiktige strategier, sier Winnæss.  Vi opplever større og større interesse for ECT både når det gjelder en formidabel økning i antall søkere til ledige stillinger samt at våre eksisterende kunder kommer oftere og oftere tilbake med forespørsler om mer bistand fra ECT. Samtidig har vi også flere nye kundehenvendelser og forespørsler fra andre rådgiverfag om å etablere tilbudsallianser og tverrfaglig samarbeid, innen våre to markedsområder infrastruktur, og bygg, herunder lysdesign.

 

Vi vokser videre som Norges største selvstendige elektrotekniske rådgiver mot ca. 110 ansatte i 2017, samtidig som det også fortløpende foretas nye rekrutteringer.  Sykefraværet i bedriften er også meget lavt. Fortløpende interne KS revisjoner viser også en god utviklingstendens med færre og færre avvik og observasjoner. ECT er nå en så stor aktør målt i antall ansatte at vi som følge av dette i enda større grad er garantist for leveringssikkerhet og -dyktighet til større og større komplekse prosjekter innen infrastruktur, og bygg sier Winnæss. Den langsiktige ordrereserven spesielt innen markedsområdet infrastruktur er solid samt økende innen markedsområde bygg, herunder lysdesign.  Vårt fokus i 2017 er fortsatt å levere gjennomgående god kvalitet i våre prosjekter, til rett tid og avtalt pris samtidig avslutter Winnæss.