Møt Anders fra ECT Skolen

Jeg leverte min masteroppgave i Mekatronikk ved Universitetet i Agder (UiA) våren 2014.

Masteroppgaven min gikk ut på å designe en maskineringsrobot ved hjelp av 3D modellering, simulering og FEM analyse for ABB. Etter endt studiet jobbet jeg 2 år i Kristiansand for Macgregor, hvor opparbeidet meg teoretisk/praktisk erfaring innen elektronikk og automasjon (programmering).

 

Grunnen til at jeg søkte i ECT var fordi jeg hadde lyst til å videreutvikle meg som elektroingeniør. Jeg jobber nå innen fagfeltet bygg, hvor jeg fått være med på mye spennende som oppstart/prosjekteringsmøter, detaljprosjektering og befaringer.  ECT har et veldig godt arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver som er spennende og utfordrende, der en raskt blir tildelt ansvar. Dette mener jeg er viktige faktorer for å videreutvikle seg som ingeniør. 

Nå for tiden jobber jeg med flere bygg-prosjekter knyttet til kontorbygg og en flerbrukshall, der jeg er med på møter og detaljprosjektering.