Møt Vemund fra ECT Skolen

Jeg er nyutdannet sivilingeniør fra energi og miljø -studiet på NTNU med spesialisering innen elektrisk energiteknikk og smarte nett.

Mitt første møte med ECT var på stand under energidagene på NTNU og jeg fikk da et veldig godt inntrykk av ECT og ECT-skolen. Fagene ECT jobber med, arbeidsmiljøet og den store satsningen på nyutdannede var årsaken til at jeg valgte å søke jobb hos ECT.

Så lang trives jeg veldig godt. Vi var 10 nyutdannede som startet på ECT-skolen i august og vi har blitt tatt godt vare på.


Vi jobber på ulike prosjekter og har hver vår mentor, men alle oss nye sitter sammen i et åpent kontorlandskap. Det fungerer veldig bra. Det er både sosialt og vi lærer mye av hverandre. I dag arbeider jeg med prosjekteringen av en ny jernbanestrekning for høyhastighetstog mellom Eidsvoll og Minnesund. Arbeidsoppgaver og opplæring får jeg hovedsakelig fra min mentor og etter hvert som jeg er blitt mer selvgående har jeg fått større og  mer krevende oppgaver. Gjennom ECT-skolen får vi også flere kurs som er relevante for faget og programvarene vi jobber med. Arbeidsmiljøet i ECT er veldig bra og det er lav terskel for å spørre alle om hjelp. Vi var på morsom firmatur til Edinburgh i høst og jeg har fått gode venner på arbeidsplassen.