AKA AS og ECT AS har inngått rammeavtale om levering av elektrotekniske rådgivningstjenester

AKA AS, som for øyeblikket har 161 handelseiendommer over hele Norge i sin portefølje har inngått rammeavtale med ECT AS om levering av elektrotekniske rådgivningstjenester. ECT kan også med sine ulike kontorer i Norge greit betjene AKA forespørsler

AKA AS og ECT AS har inngått rammeavtale om levering av elektrotekniske rådgivningstjenester

 

AKA AS, som for øyeblikket har 161 handelseiendommer over hele Norge i sin portefølje har inngått rammeavtale med ECT AS om levering av elektrotekniske rådgivningstjenester.  ECT kan også med sine ulike kontorer i Norge greit betjene AKA forespørsler i henhold til rammeavtalen. Alle AKAs eierdommer er moderne og veldrevne eiendommer (se for øvrig www.aka.no).

 

Vi har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med AKA og ser fortsatt fram til et fortsatt godt og utviklende samarbeid sier Sven Kristoffersen ved ECT Hønefoss. Dette også når vi i juni 2018 flytter inn i nye lokaler på Hønefoss i næringsbygget HM 33, som AKA AS, og Ringeriks-Kraft AS står som eiere av og nå skal i gang med byggingen av på Hvervenmoen rett syd for Hønefoss.