Cort Adelers gt. 30

Som en del av vår sluttbefaring kan vi utføre lysmålinger for å påse at riktige lysnivåer er oppnådd.

Det siste året har den gamle skolebygningen til Christiania Tekniske høgskole blitt rehabelitert. Bygget ble fredet i 2013 av Riksantekvaren og skolebygningen står nå klart til innflytting, tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk med moderne tekniske løsinger i tråd med dagens standard. Bl.a. er det installert dagslysarmaturer som erstatning for manglende tilstrekkelig dagslystilgang i enkelte grupperom og lærerarbeidsrom. Disse armaturene simulerer dagslyset i lysfarge og lysmengde (intensitet). ECT har detaljprosjektert elektroanlegget og belysningen, og rett før jul gjorde vi en ferdigbefaring med lysmålinginger.