ECT AS leverer på miljømål

«ECT AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001»

«ECT AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Vi har vært sertifisert siden 2012 og har hele tiden jobbet systematisk mot å nå våre miljømål.»

Et sentralt miljømål for ECT er å kjøre mindre med bil i tjenestesammenheng. ECT AS har flere ansatte i 2016 enn i 2015, men antall kjørte km pr ansatt i tjenestesammenheng har gått ned. Dette skyldes økt fokus på å gjennomføre interne og eksterne møter over Lync, samt et høyt fokus på å i størst mulig grad benytte offentlige kommunikasjon. Vi kommer til å fortsette vårt miljøfokus i 2017 med blant annet å redusere vår bilbruk ytterligere.