Frokostseminar på BI

Torsdag 16/3 var vi en gjeng fra ECT på et frokostseminar på BI.

Tema for seminaret var «samhandling og kvalitet på relasjoner i bygg og -anleggsprosjekter»

og innvirkningen dette har på sluttresultat.

 

Det ble presentert et nytt konsept utviklet av professor Jody Hoffer Gittell, som kalles RC – Relational Coordination.

Dette er kort fortalt et metode for å kunne måle kvaliteten på relasjoner både innad i bedrifter og på tvers av bedrifter i prosjekter.