Kommunikasjonssjef HRA - utlysning

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er et interkommunalt avfallshåndteringsselskap eiet av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Kommunikasjonssjef

Selskapet drifter blant annet seks gjenvinningsstasjoner samt et bioraffineri for produksjon av klimanøytral biogass av matavfall. Omsetningen ligger på rundt NOK 120 mill. HRA har 24 fast ansatte i tillegg til et 30-talls eksternt ansatte hos vår renovatør og ved gjenvinningsstasjoner. HRA har sitt hovedkontor på Bergermoen industriområde i Jevnaker kommune.

HRA har nærmere 30.000 abonnenter og er i en bransje i kraftig vekst. Vi søker derfor etter en robust person med gode kommunikasjonsferdigheter til nyopprettet stilling i HRAs ledergruppe. Vår nye Kommunikasjonssjef skal hjelpe oss å bedre kommunisere HRAs rolle som samfunnsnyttig og sentral aktør i markedet. Den som ansettes må beherske relevante kommunikasjonsvirkemidler til strategisk og operativ dialog med kunder, media, til internkommunikasjon og for øvrig i et samfunnsmessig perspektiv.

Arbeidsoppgaver vil være å:

  • Ivareta selskapets identitet og omdømme
  • Bidra med råd og veiledning for ledelse og ansatte
  • Bidra til utvikling, gjennomføring og evaluering av kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner
  • Utvikle og produsere informasjon til kunder, media, markedet og ansatte
  • Medieovervåkning og – kontakt
  • Ha et redaktøransvar for og videreutvikle bruken av digitale flater og sosiale medier
  • Utarbeide informasjonsmateriell, skrive taler og lage presentasjoner
  • Kampanjearbeid

Vi ønsker at vår nye kommunikasjonssjef har høyere utdanning på minimum bachelornivå med kommunikasjon, markedsføring, eller administrative fag i fagkretsen og minimum 3 års arbeidserfaring fra kommunikasjonsarbeid, gjerne i et PR/reklamebyrå og/eller innen markedsføring. Det er også ønskelig at du har ledererfaring. I tillegg må du ha kunnskap om og forståelse for samfunnsansvar og miljø. Det er også en fordel at du har kompetanse innen grafisk design, foto og video, og erfaring med nettpublisering og sosiale medier. Aktuelle kandidater må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Som person er du robust, utadvendt, fleksibel og tilpasningsdyktig. Du har meget gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, samt god gjennomføringsevne. I tillegg arbeider du systematisk og strukturert, og tar initiativ. Du er opptatt av mennesker og deres behov, og ser viktigheten av å dele informasjon både internt og eksternt og i ulike medier. Du er fremtidsrettet i ditt arbeid, og kan jobbe både strategisk og operativt.  Vi tilbyr faglige utfordringer i nyopprettet stilling i et utviklingsorientert selskap i en bransje i sterk vekst. Som følge av dette vil den som ansettes selv være med å påvirke stillingens innhold.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons – forsikrings – og boliglånsordninger gjennom KLP. Du vil bli en del av et sosialt og uformelt arbeidsmiljø, med mulighet til også å delta på ulike sosiale aktiviteter og sportslige arrangementer.

For mer informasjon kontakt gjerne vår eksterne rådgiver; Dag Otto Winnæss, tlf. 975 53 953. Søknad merkes «Kommunikasjonssjef HRA» vedlagt CV, kopier av vitnemål og attester sendes via vår eksterne rådgivers jobbsøkerportal på jobbdirekte.no snarest, og senest innen 15.12.2017