30 – åring med fortsatt solide resultater

ECT er 30 år i 2018 og fokuserer fortsatt i sine vekstplaner på å levere kvalitativt gode tjenester innen våre to definerte markedsområder bygg og infrastruktur, sier daglig leder Dag Otto Winnæss.

ECT hadde i 2017 en omsetning på 136 millioner med et resultat før skatt på 23 millioner. Med disse resultatene fortsetter selskapet den gode økonomiske utviklingen ECT i alle år kan vise til – stabil og god vekst i omsetning og opprettholdelse av sterke marginer.

Vi har klart definerte innsatsområder og mål som er regulert i strategiplanen og i denne forbindelse skal vi ansette nærmere 20 nye medarbeidere i 2018. I øyeblikket er det inngått arbeidskontrakter med 15 nye kollegaer som har tiltrådt og tiltrer ut over året slik at ved årets slutt vil det være nærmere 120 ansatte i ECT ved kontorene på Gol, Hønefoss, Trondheim, Harstad, Lysaker og i Drammen opplyser Winnæss. Det er gledelig å se at interessen for å bli en del av det faglig sterke miljøet i ECT fremdeles er veldig god og gir tilgang på de beste kandidatene for å bygge selskapet videre.

ECT har en flerårig langsiktig god ordrereserve i markedsområde infrastruktur, og har så langt i 2018 opparbeidet en størrelse på ordrereserve innen markedsområde bygg som selskapet ikke har hatt på mange år.

Selskapet har en gjennomsnittsalder for sine ansatte på ca. 36 år. Dette fordrer at ECT fortsatt fokuserer ekstra ressurser inn mot kompetanseutvikling som er definert i selskapets strategiske kompetanseplan, herunder kontinuerlig kompetanseheving som foregår gjennom 9 interne faggrupper. Dette er satsing på kompetanse og faglige erfaringsoverføringer internt som både gagner våre kunder og andre samarbeidspartnere. ECT har i alle år hatt nære og gode samarbeidsrelasjoner med en rekke rådgivermiljøer innen begge våre markedsområder og dette er et fokus som intensiveres og forsterkes også videre i 2018, avslutter Winnæss.