ECT er nå en del av Norconsult

Høsten 2019 ble rådgivningsselskapet ECT en del av Norconsult. Oppkjøpet bidrar til å styrke Norconsult som Norges største og ledende tverrfaglige rådgiverselskap.

Høsten 2019 ble rådgivningsselskapet ECT en del av Norconsult. Oppkjøpet bidrar til å styrke Norconsult som Norges største og ledende tverrfaglige rådgiverselskap.
Norconsult og ECT har samarbeidet i flere oppdrag innenfor markedsområdene samferdsel og bygg og eiendom. Dette er de største markedsområdene i Norconsult, og oppkjøpet vil gi økt kapasitet, styrket kompetanse, spennende synergieffekter og gode utviklingsmuligheter for medarbeidere.
– Sammenslåingen er en naturlig videreføring av samarbeidet, og et riktig neste steg for ECT. Vi gleder oss til å ta fatt på denne reisen, sier Jan Henning Quist, partner i ECT.
ECT er i dag Norges største selvstendige rådgivende ingeniørselskap innen elektroteknikk. Selskapet har 110 medarbeidere, fordelt på kontorer i Drammen, Hønefoss, Lysaker, Trondheim og Gol. Som rådgiver utfører ECT planlegging og prosjektering av elektrotekniske installasjoner i de fleste typer bygg og anlegg, og har utviklet en sterk prosjekt- og ledelseskultur som er svært viktig i tverrfaglige prosjekter.
ECT vil innen utgangen av 2019 være fullt integrert i Norconsult. Vi oppfordrer våre kunder til å følge oss videre på www.norconsult.no