Om ECT

ECT AS er Norges største selvstendige rådgivende ingeniørfirma innenfor elektroteknikk, med fokus på energi, bygg, anlegg, industri og samferdsel.

Solid fundament

ECT er Norges største selvstendige rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk. Siden firmaet ble etablert i 1988 har vi vokst kontinuerlig og teller i dag over 100 medarbeidere, fordelt på våre kontorer i Drammen, Hønefoss, Lysaker, Trondheim og Gol. Store deler av fundamentet for suksess er vår tverrfaglig kompetanse innenfor elektroteknikk – fra telekommunikasjon til høyspenning.

 

Et mangfold av tjenester

ECT har utviklet seg fra å være en tradisjonell rådgiver som prosjekter elektroinstallasjoner i næringsbygg til å bli en rådgiver som planlegger og prosjekterer de fleste typer bygg og anlegg. Det være seg fra barnehager til krematorier, fra sykehus til jernbaner, fra klekkeri til matproduksjon.

Våre oppdrag spenner fra prosjektledelse til byggledelse til planlegging og detaljprosjektering av elektriske anlegg innenfor energi, næringsmiddelindustri, undervisning, helse og omsorg, sykehus, skoler, næringsbygg, universiteter, veier, tuneller, jernbane, sporvei med mer.

Et av våre største satsningsområder er lysdesign. Vi ønsker å kombinere det estetiske med det funksjonelle, og samtidig ta hensyn til energiøkonomiske løsninger.

 

Vi gjør andre gode!

Selv om vi er en etablert og selvstendig aktør ser vi den åpenbare fordelen av samarbeid, det å gjøre andre gode.

 

Våre ansatte = vår største styrke

ECT ser på våre medarbeidere som vår desidert største ressurs. De er produktet, produsenter og selgeren. Vi har en stabil arbeidsstokk, og dermed interne relasjoner og kundeforhold som har fått utvikle seg over tid. ECT-skolen skal gi de ansatte strukturert opplæring for å møte morgendagens krav. Les mer om ECT skolen her.

Rekruttert personer som passer inn i bedriftens kultur og miljø – både faglig og sosialt. DETTE sammen med den tverrfaglige kompetansen har vært fundamentet for suksess.

 

Etablerte, men ambisjonsrike

Selv om vi har passert 25 år i bransjen betyr ikke det at vi kan regne med evig suksess – tvert imot. Endringstakten øker og vi må møte utfordringene dette fører med seg. Vår spådom er at fremtiden krever at vi er faglig sterke, oppdaterte, løsningsorienterte, kostnadseffektive og samarbeidsvillige. Vi må derfor ha medarbeidere med ”fremtidens kompetanse”. Dette skal vi sikre ved systematisk kvalitets- og miljøarbeid. Gjennom å satse på våre ansatte, både faglig og sosialt, skal vi sikre fremtidig suksess.

 

 

ECT AS er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Kvalitetssystemet er basert på en samling av prosedyrer som er utarbeidet for bedriften.

ECT AS fokuserer på å følge en enhetlig arbeidsmetode som gir produkter kundene etterspør. Alle prosjekter skal utføres etter samme mal og <vi skal jobbe strukturert gjennom alle prosesser for å gjennomføre nødvendige avklaringer før vi starter på detaljprosjekteringen.

Kvalitetssystemet med prosedyrer og sjekklister er tilgjengelige for alle medarbeidere på vårt intranett, ECT portalen.

Det arbeides systematisk for å unngå avvik, og sjekklister/kontrollskjemaer benyttes for å kvalitetssikre sluttprodukt. For å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer som det skal, gjennomføres det årlig interne revisjoner av utvalgte prosesser og prosjekter.

ECT AS har passert sitt 25. år som rådgivende ingeniører elektroteknikk. Fra 1988 og frem til i dag har ECT AS vokst sakte, men sikkert, og vi har lagt stein på stein og utviklet et selskap med stor bredde innen fagområdet elektro. Vi har tro på fremtiden og jobber strategisk i forhold til selskapets vekst. Gjennom å sikre oss de beste medarbeiderne, skal vi øke bedriftens kapasitet.

Kvalitet og miljø har alltid vært viktig for ECT AS. For å utvikle oss og bli enda bedre, ble vi i 2012 sertifisert i NS ISO 9001 og NS ISO 14001. Systematisk kvalitets- og miljøarbeid er en forutsetning for å møte morgendagens utfordringer.

De siste årene har ECT AS arbeidet mye med innovasjon og utvikling, og i den forbindelse er vi engasjert i Arena Helse innovasjon (AH!). AH! utvikler morgendagens teknologi for helse og omsorg og er et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt med støtte fra Papirbredden Innovasjon. Vi har utviklet et visuelt hjelpemiddel for demente, Sanseportalen. Sanseportalen stimulerer ved hjelp av lyd, lys og bilde. Utviklingsarbeidet har vært i samarbeid med Drammen kommune, HiBu og flere bedrifter i Drammensregionen.