Utbyggingen Farriseidet - Porsgrunn

Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 til 12 minutter med nytt dobbeltspor. Det nye dobbeltsporet er en del av InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen og bygges for å oppnå bedre punktlighet, sikkerhet og kapasitet. Dobbeltsporet er 22 kilometer langt, hvorav ca. 15 kilometer utgjør tilsammen 7 tunneler. Banen dimensjoneres for hastigheter opp mot 250 km/t. Grunnarbeider ble fullført i 2016, og ble etterfulgt av byggestart for jernbaneteknikk.

ECT har prosjektert lavspent-, høyspent og teleanlegget på dobbeltsporet.

Type prosjekt: Jernbane
Byggherre: BaneNor
Oppdragsgiver: Norconsult
Byggestart: 2012
Ferdig: 2018