InterCity, Drammen – Kobbervikdalen

Utbyggingen er en del av satsingen i Nasjonal transportplan for en målrettet utbygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Porsgrunn (Vestfoldbanen).

Utbyggingen er en del av satsningen i Nasjonal transportplan for en målrettet utbygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Porsgrunn (Vestfoldbanen). Oppdraget omfatter noe ombygging mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen til Kobbervikdalen. Nytt dobbeltspor vil i all hovedsak gå i tunnel. Samlet er utstrekningen for hele prosjektet ca 15 km.

ECT hadde i hovedplan ansvar for elektrofagene Banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, jording, lavspenningsanlegg 50Hz, høyspenningsanlegg 50Hz og tele. I detaljplan har ECT ansvar de samme fagene, men unntak av tele.
Prosjektet byr på mange utfordrende og spennende problemstillinger ettersom deler av utbyggingen må tilpasses eksisterende bane i drift. Tunnelen fra Drammen til Kobbervikdalen vil også gi mye jobb for elektrofagene.

 

Type prosjekt: Jernbane
Byggherre: Jernbaneverket
Oppdragsgiver: Norconsult
Oppdragsomfang: Detaljprosjektering og oppfølging jernbaneelektro
Prosjektstart:
Ferdig: