Intercity, Holm - Nykirke

Prosjektet Holm – Nykirke omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke (forbi Holmestrand). Strekningen er 14,3 km lang og over 12 km av sporet vil gå i tunnel. Nye Holmestrand stasjon bygges inne i Holmestrandfjellet i en spektakulær fjellhall.

ECT har prosjekert og utarbeidet tilbudsdokumenter og arbeidstegninger for lavspentanlegg, høyspentanlegg, teleanlegg og
KL-anlegg. ECT AS er også engasjert med oppfølging i byggefasen for de samme fag.


ECT AS utarbeider byggeplan og tilbudsdokumenter for tele, KL, lavspenning, høyspenning og har bistått JBV med signalteknisk
kompetanse.

ECT har vært med på detaljprosjektering for fagene Banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, jording, lavspenningsanlegg 50Hz, høyspenningsanlegg 50Hz og tele. Flere hos ECT er eller har vært utleid som byggeleder eller assisterende byggeleder i prosjektet.

Type prosjekt: Jernbane
Byggherre: Jernbaneverket
Oppdragsgiver: Norconsult
Oppdragsomfang: Detaljprosjektering og oppfølging jernbaneelektro
Prosjektstart: 2010
Ferdig: November 2016