Intercity, Nykirke - Barkåker

Det nye dobbeltsporet på 13km er en del av InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen og bygges for å oppnå bedre punktlighet, sikkerhet og kapasitet. Banen dimensjoneres for hastigheter opp mot 250 km/t. Det planlegges ny stasjon på Skoppum vest. Banen følger E18, og stasjonsområdet vil bli liggende i forbindelse med avkjøring til Horten.

ECT har vært med i hovedplan, og er nå inne i detaljplan. ECT prosjekterer lavspent-, høyspent, KL/jordings-, og teleanlegget, samt føringsveier på dobbeltsporet. ECT prosjekterte i tillegg til nevnte fag signalanlegget på hovedplan.

Type Prosjekt: Jernbane
Byggherre: BaneNor
Oppdragsgiver: Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS
Byggestart: 2019
Ferdig: 2024