InterCity, Venjar - Langset og Kleverud - Sørli

Utbyggingen er en del av satsningen i Nasjonal transportplan for 2014 til 2023 for en målrettet utbygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Hamar, som etter planen skal stå ferdig i 2024. Når utbyggingen er ferdig vil reisetiden fra Oslo til Hamar bli på i underkant av én time.

Oppdraget omfatter strekningene Venjar - Langset og Kleverud - Sørli.
Venjar - Langset:
Strekningen er ca. 13 km lang. Strekningen Venjar – Eidsvoll på Gardermobanen (ca.6 km) er det i dag enkeltspor, det skal bygges nytt spor inn mot eksisterende. For strekningen Eidsvoll - Langset (ca 7 km) bygges nytt dobbeltspor. Eidsvoll stasjon skal bygges om etter nytt sporarrangement.
Kleverud - Sørli:
Strekningen er ca. 16 km lang med nytt dobbeltspor, inkludert Hestnestunnelen. Ny stasjon på Tangen inngår i denne.
ECT har har ansvaret for alle elektrofag:
Jernbanetekniske elektrofag, inkludert Signal og føringsveier.
Elektroanlegg og føringsveier i forbindelse med Veiomlegginger, samt nye veier.
Omlegging av eksisterende kabler, ledninger og linjer i forbindelse med ny trase, og utfasing av eksisterende.