Lørenbanen

Lørenbanen er en t-bane strekning som er med på å gi et bedre kollektivtilbud til Løren-området, samt gi Grorudbanens trafikanter ett mere fleksibelt rutetilbud.

I område rundt Løren var det mye utbygging av nye boligområder som gjorde at det ble satt fokus på et bedre kollektivtilbud i dette område. I den forbindelse ble Lørenbaneprosjektet satt i gang i 2012.
Lørenbanen er en t-bane strekning i tunnel på 1,6 Km mellom Sinsen og Økern, med underjordisk stasjon på Løren. I forbindelse med Lørenbaneprosjektet ble også et område på Grorudbanen, fra Hasle stasjon og opp mot tilkoblingen til Lørenbanen, oppgradert.

ECT har vært med på utarbeidelse av detaljplan, konkurransegrunnlag, og arbeidsunderlag. 
Prosjekteringen for ECT omfattet strømskinne-/750V-anlegg og jording på strekningen i tunnel, samt nytt anlegg fra område Hasle stasjon og opp mot tilkoblingen til Lørenbanen.

Lørenbanen ble åpnet 3.April 2016.

Type prosjekt: Sporvei
Byggherre: Sporveien AS
Oppdragsgiver: Dr.Ing. Aas Jacobsen
Prosjektstart: 2012
Ferdig: 2016