Nordea - huset

ECT er engasjert i forbindelse med den total rehabiliteringen av de elektrotekniske anleggene. Anlegget oppgraderes med tanke på Nordeas utvidede behov og krav med tanke på forsyningssikkerhet.

Etter at to delvis utdaterte og lite funksjonelle bygningskropper har gjennomgått en omfattende ombygging og rehabilitering, kan Nordea Bank Norge ASA for første gang samles i ett moderne hovedkontor på Majorstua. Utvikling og total rehabilitering av hovedkontoret til Nordea på Majorstua på ca. 40 000mÇ. For å kunne møte fremtidige krav til funksjonelt effektive og bygningsteknisk moderne lokaler, har Nordea totalrenovert sine eksisterende lokaler.

ECT er engasjert i forbindelse med den total rehabiliteringen av de elektrotekniske anleggene. Anlegget oppgraderes med tanke på Nordeas utvidede behov og krav med tanke på forsyningssikkerhet. Bygningsmassen i E7 og E9 kobles sammen til ett felles bygg med nye møterom og en åpent torg i mellombygget. Det er etablert nytt glasstak over E7 slik at man får et stort og romslig atrium med tilknytning til servering og med trapp ned til romslig møtesenter i plan 0. Prosjektet detaljprosjekteres i totalentreprise.

Type Kontor
Periode Fra 2013
Areal 40 000 m²
Oppdragsomfang Detaljprosjektering
Byggherre Nordea ASA