Rombak kryssningsspor

September 2015 ble de to nye kryssingssporene på Rombak og Bjønfjell åpnet. Med dette er kapasiteten på Ofotbanen økt med 30 %.

I NTPs handlingsprogram 2014-2019 er det et uttalt mål for Ofotbanen å kunne opprettholde og utvikle banens kvalitet og kapasitet for malm og godstransportene. Dette oppnås gjennom kapasitetstiltak som profilutvidelser og nybygging eller forlengelse av krysningsspor. Ofotbanen er en jernbanestrekning med lengde ca. 42 km mellom Narvik og den svenske grensen(Bjørnfjell).

Rombak stasjon er en av 5 jernbanestasjoner på Ofotbanen, og ligger ca. midt på strekningen.

 

Prosjekt Rombak kryssingsspor omfatter bygging av nytt gjennomgående spor 3 i skjæring, nytt hensettingsspor, rive eksisterende plattform, bygging av ny plattform (152m), ny undergang under spor 1,2 og 3, riving av eksisterende snøoverbygg og rasoverbygg, utvidelse og ombygging av KL anlegget og av det eksterne signalanlegget samt ombygging av dagens sikringsanlegg. Etter ombyggingen skal Rombak ha 3 spor med effektiv lengde  på ca. 1120m.

 

ECTs oppgaver i prosjektet:

ECT har prosjektert all jernbaneteknisk elektro herunder kontaktledningsanlegg, lavspent, belysning, jordingsanlegg, føringsveier og 2 nettstasjoner.

Det er prosjektert nytt kontaktledningsanlegg for hele stasjonen med 27 nye åk og kontaktledning i 3 spor.  Prosjekteringsarbeidene har vært utført delvis parallelt med gjennomføring av entreprise forberedende arbeider. Dette har medført behov for tett samarbeid med entreprenør og justering underveis for å finne de beste løsningene.

Type prosjekt: Jernbane
Byggherre: Jernbaneverket
Oppdragsgiver: Rambøll
Oppdragsomfang: Detaljprosjektering og byggeplan
Prosjektstart: 2014
Ferdig: 2016