Sørenga

Forandring fryder. Faktisk var det nedleggelser innen den mekaniske industrien som ga starten til den byutviklingen som nå blir realisert.

Fjordbyen Oslo er i ferd må bli en realitet og i Bjørvika, der øst møter vest, skjer det en rivende byutvikling med kulturinstitusjoner, nye veger og kommunikasjons løsninger og boliger. Sørenga har beliggenhet mellom operaen i Bjørvika og pollen under Ekebergåsen. Med sjø på alle kanter har Sørenga fjordbyens beste beliggenhet.

ECT har lagd underlag for totalentreprise med belysningskonsept.
Lysdesign: Ønske om å underbygge det arkitektoniske ved boligen ved å fremheve form og materialer, der skygge er vel så viktig som lyset. Lyset skal være integrert, diskré og sørge for den grunnleggende belysningen. Fremheve synsaksen, dynamikken i bygget. Allmennbelysningen skal tilrettelegges slik at høye luminanser unngås og belysningsanlegget er tilpasset hele brukergruppen.

Indre gårdsrom skal ha indirekte belysning, liten blending og behagelig atmosfære for beboerne.

Type Bolig
Periode Fra 2011
Oppdragsomfang Detaljprosjektering
Byggherre Sørenga Utvikling AS