Nytt design og systemkrav for Sporveien

Oppdatering av regelverk for kontaktledningsanlegg

Optimalisering av KL-anlegg

Sporveien Oslo AS skal oppdatere sitt tekniske regelverk for prosjektering, bygging og vedlikehold av kontaktledningsanlegg. Hensikten er å få et helhetlig system og å redusere behov for avklaringer under prosjektering/bygging.

 

Om prosjektet

ECT utarbeider krav til kontaktledningsanleggets mekaniske design i form av tekst, tegninger og henvisninger til standardverk. Oppdraget omfatter også levering av 3D-modeller av anleggets komponenter, samt å utrede om det finnes programvare som kan være nyttig i prosjekteringen av sporveien.